Symbolen värnar kreativitet, har stark koppling till ansvar
i skapandeprocessen och används pragmatiskt i sin strävan
 efter gränsöverskridande kunskapsinhämtning. Med sin
utgångspunkt i konsten, estetiken och nydanande ideal
tar den i samma andetag ställning mot det konventionella
och stillastående. Värnar bildning, eftertänksamhet
 med stark tilltro till transparens och civilkurage.