Symbolen värnar kreativitet och har stark koppling till ansvar i skapandeprocessen. Tar sin utgångspunkt i konsten, estetiken och nydanande ideal. Användaren tar ställning mot det traditionella, konventionella och stillastående. Symbolen används pragmatiskt och strävar efter gränsöverskridande kunskapsinhämtning. Värnar bildning, eftertänksamhet och har stark tilltro till transparens och civilkurage. Utmanar normer och det gängse och har en stark koppling till feminismen och mänskliga rättigheter. Rörelsen är en stilla höjd röst och en direkt reaktion på 2000-talets destruktiva kortsiktiga strukturer och rationaliseringar.

KREATÖRER

Alexandra Andersson, Stockholm
Alexis Nereah, Nairobi
Sara Skoglund, Stockholm
Mikael Sundqvist, Piteå
Bim Eriksson, Stockholm
Moa Lundqvist, Piteå
Bea Hansson, Stockholm
Linn Hansson, Stockholm
Linnea Lundström, Piteå
Linnea Jacobson, Umeå
Hanna Viklund, Stockholm
Karolina Fellenius, Stockholm
William Lundgren, Göteborg
Alexander Juneblad, Umeå
Maja Korpi, Stockholm
 

 

PROJEKT

Bite Studios 2016
FREE MY KENYA 2016
#kärlek är en sjukdom 2016
 

MÄNNISKOR

Amanda Johansson
Erik Sandström
Mikael Sundvist
askjdhkad lojal
lksjdlas lkadsj
lkasjd
LDjasld
lsajdlskdjls
LKSJDLSKJ
LAKLL
LKJLLL  LL
LIPA
LKJLJa
MASA NAMN