Symbolen värnar kreativitet och har stark koppling till ansvar i skapandeprocessen. Tar sin utgångspunkt i konsten, estetiken och nydanande ideal. Användaren tar ställning mot det traditionella, konventionella och stillastående. Symbolen används pragmatiskt och strävar efter gränsöverskridande kunskapsinhämtning. Värnar bildning, eftertänksamhet och har stark tilltro till transparens och civilkurage. Utmanar normer och det gängse och har en stark koppling till feminismen och mänskliga rättigheter. Rörelsen är en stilla höjd röst och en direkt reaktion på 2000-talets destruktiva kortsiktiga strukturer och rationaliseringar.